webinar register page

CIENS syntesewebinar
CIENS inviterer til syntesewebinar

Synteser innen klima- og miljøområdet: Ideelle verktøy for kunnskapsbasert forvatning og politikk

Apr 30, 2020 09:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Erik Tollefsen.