Zoom Logo

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse veebinar - Shared screen with speaker view
laila talunik
51:35
Rakveres on sellest aastast erivajadustega noortega vähemalt ühes ringis kunstikoolis arvestatud ja seda koostöös Rakvere Põhikooliga. Saab ühendada käsitöö ja tehnoloogiatunnid. Meil oli rõõm seda lugeda ja toetada ;)
annely
56:39
Kas see muu organisatsioon ei ole mitte muu juriidiline organisatsioon, OÜ, MTÜ, jne.
Anu Reinsalu (Harno)
57:06
Jah, või ka see olla
Annika Kallasmaa
59:29
Kas aruannet 2020aasta kohta saab esitada hiljem kui kava?
Anu Reinsalu (Harno)
01:02:55
Mõlemad 15 jaanuar ja kui teha seda digilahenduses, siis esimese sammuna tulekski teha ära tulemused ning seejärel alles kava. See on nende esitamise loogiline järjekord.
Signe Tartu Loodusmaja
01:04:21
Kes kuulusid noorte valimisse?
Annika Kallasmaa
01:05:18
Küsisin seda seepärast, et varem on teemaks olnud, et kaks suurt asja ühel ajal on olnud keeruline kokku panna kava/aruande koostajatele, sest aruanded teenusepakkujaltelt laekuvad detsembri lõpuks.
Anastassia Yakovleva
01:06:01
toetan
Kasutaja
01:06:50
Väga ebareaalne tähtaeg ka minu arvates
Kuldar (Harno)
01:06:56
"Muu organisatsioon"=kui teenusepakkuja ei ole:1) Noortekeskus (vahet pole, milline jur isik - kas KOV allasutus või MTÜ);2) Huvikool (EHIS.ee);3) Üldharidus-/kutsekool (EHIS.ee);4) Muu KOV asutus (nt allasutusena raamatukogu, kultuurimaja vmt);5) Noorteühing (noorsootöö seadus).Ehk, kui eelnimetatud asutuse liigituse alla ei sobi, siis on "muu organisatsioon".
Anu Reinsalu (Harno)
01:08:53
15.jaanuar on seaduses kirjas, me sinna midagi parata ei saa. Kuupäeva muutmine/nihutamine on olnud poliitikakujundajate laual kuid selles osas mingeid arenguid kahjuks ei ole.
anu.tammearu
01:09:07
Noored sageli ei mäleta järgmise küsimustiku vastamisel, mida nad on varem kas läbi küsimustike või muude võimaluste kasutamisel vastanud.Tegime Hiiumaal teist aastat HH ja HT kava koostamise tarbeks küsimustiku huviringides osalemise, soovide ning huvide kohta ja panime ühe küsimusena, kas vastasite ka eelmisel aastal - 80 protsenti vastanutest vastas eitavalt. Mis aga on tõsiselt ebatõenäoline, arvestades vastanute hulka eelmisel ja sel aastal.
Anu-Cristine Tokko
01:10:01
Tähtaeg on tõesti problemaatiline, kuid seni oleme sellega toime tulnud. Tähtaja teema tuleb ju seadusest ning seaduse muutmine on ajamahukas protsess. Tegelikult on positiivne see juba, et noorsootöö seaduses on see teema reguleeritud.Võibolla aga tulevikuks tõesti, tähtaeg kas nt märtsi lõpp või hoopiski planeerida õppeaasta loogika järgi.
Evelyn Vällik, EHKL
01:10:54
Kui suur oli valim?
Anastassia Yakovleva
01:10:56
Tähtaja osas on eriti ebaloogiline see, et tulevase aasta kava esitatakse varem, kui aastatoetuse lõplik kogusumma on riigi poolt teada
Anu-Cristine Tokko
01:11:29
Jah, täiesti nõus. Meie pidime eelmisel aastal oma planeeritud kavast kärpima 30 000 euro suuruse summa pärast tegeliku toetuse määra selgumist
Jane Miller-Pärnamägi
01:11:36
Nõustume ka huvihariduse katusorganisatsioonina, et huvihariduse ja -tegevuse kavad on väga raskesti leitavad
Anu-Cristine Tokko
01:12:54
Iseenesest saab aga valemi järgi tuleva summa omavalitsuses ise välja selgitada ja ette välja arvutada. (Ise pole proovinud veel...)
laila talunik
01:13:40
Kas koolivaheg oli et pigem mitte sellele ajale planeerida midagi või just arvestada,et siis noortel pole tuned?
laila talunik
01:13:48
tunde ;)
laila talunik
01:18:07
väga hea ;)
Varje Lepp/ Eesti Erahuvialakoolide Liit
01:25:26
Kas Harku vallale saavad huvihariduse toetuse taotlusi esitada ka teiste valdade huvikoolid, kus õpivad Harku valla õpilased
Margit Kadak
01:30:00
Kuidas arvestate psühholoogiaringis osalevate vanemate "kulud"... kui raha on suunatud 7-19-aastastele?
laila talunik Rakvere linn
01:34:23
spordikoolide tegevustoetuste suurendamine- kuidas te arvestate sellega,et kui ühel päeval seda toetust pole- kas siis vald valmis ise panema selle osa või siis jääb lihtsalt ära?
laila talunik Rakvere linn
01:34:44
või on selline kindlus,et seda toetust ei võeta ära ;)
Aire Kallas-Maddison
01:36:47
Kas taotluse esitab koolis toimuv ringijut või üldharidus kool kõigi ringide peale kokku
Hille Ilves
01:36:52
Tere! Mis siiski takistab Krista poolt tõstatud küsimus: aruande esitamise tähtaja muutmine?
laila talunik Rakvere linn
01:38:54
kas sain õigesti aru,et tallinnas huviringis käiv laps saab toetust Harku vallalt? kui harku vallal endal pole võimalust pakkuda teenust? või igal juhul - lihtsalt kui vanem leidnud slele ringi
laila talunik Rakvere linn
01:39:41
aitäh
Meeli Pärna
01:39:44
Kas 1 oktoober on kindle tärmin
Merle
01:40:02
Kas te eraldate siis mingil muul moel üldhariduskoolidele täiendavat riiklikku huvitegevuse toetust?
annely
01:41:06
siin oli veel üks küsimus: Tere! Mis siiski takistab Krista poolt tõstatud küsimus: aruande esitamise tähtaja muutmine?
Anu Reinsalu (Harno)
01:41:45
Hetkel on vastuseks kehtiv seadus. Kui küsimus käis 15.jaanuari kohta.
Annika Viibus
01:43:45
Krõõt, kas sa saaksid palun seda suurepärast ringi meili teel jagada ?
Anu Reinsalu (Harno)
01:44:16
Ma saadan kõik esitlused teile pärast korraga.
Aire Kallas-Maddison
01:48:17
Mind häirib, et ringitegevus koolide juures on huvihariduse kastist väljas. Kui ma vaatan, koolis toimuvat solistiõpet, koorilaulu, rahvatantsu, robootikat jne
Anu Reinsalu (Harno)
01:49:47
Aire, huviharidus definitsiooni poolest toimubki huvikoolis ja on õppekavapõhine. Seega koolide juures toimuvad huviringid on pigem huvitegevus ja see pole sugugi halvem, lihtsalt ta ei ole huviharidus.
Jane Miller-Pärnamägi
01:49:48
see tegelikult ei ole väljas vaid on sama asi vabahuviharidusega, lihtsalt hetkel on kasutuses mõiste huvitegevus, mis ei ole hea termin
maia.uibo
01:53:58
Mis seis on huvikoolide õpetajate palkade võrdsustamisega üldhariduskooli õpetaja palgaga?
Anu-Cristine Tokko
01:58:54
Sekundeerin Maia küsimusele.Riiklikult võiks väärtustada ühtviisi kõiki õpetajaid, töötagu nad siis üldharidus- või huvikoolis või lasteaias.
Anastassia Yakovleva
01:59:05
Üleriigilise noorsootöötajate kutsesüsteemi tugevdamine riigipoolse finantstoetusega võiks olla tõesti noorsootöötajatele heaks motivatsiooniks ja toetaks väga hästi noorsootöö kvaliteeti.
Jane Miller-Pärnamägi
01:59:49
noorsootöötajate kutsesüsteem on loodud. Nüüd oleks vaja ka huvihariduse õpetajate kutsesüsteem luua
Jane Miller-Pärnamägi
02:01:20
Täiesti nõus Maia ja Anu-Cristinega, et õpetaja on õpetaja ning peaks olema korrastatud ja võrdne nii üldhariduse kui huvihariduse jm. haridustasandites
annely
02:03:01
Nii kaua kui kvaliteeti ei saa hinnata, siis ei saa seda siduda toetuse suurusega
Jane Miller-Pärnamägi
02:03:50
saab läbiviijate osas arvestada, et on vastav erialane haridus või kutsetunnistus
kairitpihlak
02:04:23
Toetuse suurus kindlasti peab arvestama ka valdkonda. Kulude osas on kindlasti suur vahe tehnikaringil ja laulukooril.
Jane Miller-Pärnamägi
02:04:32
ja kui ei ole, siis suunata läbi liitude ka koolitustele, KOV-de toetus ka selles osas on teretulnud
Urve Sarapik
02:04:45
Kas toetuse eraldamisel muutub ka midagi sisuliselt määruses. Või toetuse eraldamisel KOV -ile jääb kõik samaks?
maia.uibo
02:05:04
Lõimumine on tavaliselt kinni isikutes mitte organisatsioonides.
Anu Reinsalu (Harno)
02:05:27
Hetkel muudatusi ei ole toetuse andmiseks aastal 2021
Hille Ilves
02:05:45
Nõus Maia!
Varje Lepp/ Eesti Erahuvialakoolide Liit
02:06:05
Kulude osas on suured erinevused ka huvikoolidel,kes omavad oma alalist pinda võrreldes nendega, kes rendivad tunnipõhist pinda
Jane Miller-Pärnamägi
02:06:42
KOV-d saavad lõimumisprogramme suunata- toon siin kohal välja Pärnu linna väga positiivse näite
Aire Kallas-Maddison
02:16:08
kes peaks huviring.ee sse ringe sisestama?
Aire Kallas-Maddison
02:16:37
ja miks neid sinna sisestama peaks?
Maria TEAHU
02:18:05
Ringide juhendajad. See on töövahend üleriigilise statistika ja pildi tekitamiseks. See on vabatahtlik ja on kättesaadav kõigile osapooltele.
Aire Kallas-Maddison
02:18:42
kuidas info ringijuhini peaks jõudma, et ta sinna ennast kirja peaks panama?
Aire Kallas-Maddison
02:21:11
Küsin, kuna meie Häädemeeste vallas on miteid robootika ja programmeerimise ringid aga ükski ei ole seal kirjas. Häädemeeste all aga on tulemus hetkel O.
Maria TEAHU
02:21:19
Infot oleme levitanud sotsisaalmeedias (hiljutine kampaania), samuti oleme jaganud infot oma liikmete ja partneritega! Oleme jaganud infot nii paljudes kanalites, mis on olnud meie võimuses, kuid jah tuleb tõdeda, et informatsioon pole igale poole ka jõudnud. Siinkohal tuleb teiepoolne koostöö väga kasuks.
Maria TEAHU
02:21:38
Super. Aga palun, pange kirja :)
Aire Kallas-Maddison
02:22:48
Minuni pole kahjuks info jõudnud. Kuidas ringijuhtidele põhjendan, vajadust seda lisaül täita?
annely
02:23:12
Kui soovitakse et KOV koostööd teeks, siis tuleks ka otse KOV i infot saata, mitte sotsiaalmeedias, arvates et keegi selle üles korjab?
maia.uibo
02:24:23
Olen Annelyga nõus. Pole senini midagi sellest saidist kuulnud.
Heilo Altin TEAHU
02:26:17
huviring.ee-d võiks uuendada minimaalselt üks kord aastas. See on väga tore, kui palju Teil juba koha peal toimub, kuid samamoodi ei tea meie teist midagi. Keskkonnas saab lisaks oma huviringidele jagada infot lapsevanematele ning osaleda avatud teadusringide päeval. Keskkond on kasulik mõlemale osapoolele.Saan aru lisatöö pointist. Oleme arendamas uuendust, kus saab KOVI süsteemist otse infot üle kanda
annely
02:27:41
Kas seda arendatakse ilma KOV-deta?
Heilo Altin TEAHU
02:29:05
Arendame seda meie koos kasutajatega, kes on ja annavad tagasisidet, mida võiks paremaks teha
katrin.sari
02:30:39
Eelmisel täitjal tekitas segadust, millised lahtrid on kohustuslikud. Kas see on nüüd arusaadavamaks tehtud?
Anastassia Yakovleva
02:31:06
Kui huvikool korraldab lisaks huviharidusele ka huvitegevust (riigipoolse toetusega), siis kas huvitegevuses osalevad noored peavad ka EHISes olema?
Anu Reinsalu (Harno)
02:32:52
HuviTEGEVUST pakkuvad teenusepakkujad ei pea end EHISes registreerima ja seega seal osalevad noored ei ole reeglina EHISes.
Raivo Vadi
02:34:04
Kas sellist mõtet ei ole olnud, et see aeg ja raha mis üle Eesti kokku kulub selle keskkonna kasutamiseks ja muudeks aruandmisteks-planeerimisteks oleks mõistlik kasutada mõistlikumalt?
Sirle Muiste
02:36:36
Millal võib tulla täpsem teave uue aasta toetuse summa kohta? Kui hakkame tegevuskava tegema, siis oleks hea seda teada.