Zoom Logo

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse veebinar - Shared screen with speaker view
Karl Kirt
38:20
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018011?leiaKehtiv
Anne
01:36:18
Kas uuest kasutajast anda teada Kuldarile?
Kuldar (Harno)
01:37:19
Eelistus on, et enda maakonna peaeksperdile (Anu, Kuldar, Karl). Anu saadab slaidid- siis seal ka meeldetuletuseks veel näha.Aga võib ka saata mulle, kui kohe enda maakonna kontakt meelde tule :)
Vilja Volmer-Martinson
01:37:44
Minul on küsimus - kas projektijuhtimise tasu on lubatud kulu? Ehk tasu inimesele, kes selle teema eest omavalitsuses vastutab?
Anne
01:37:48
Selge. Aitäh!